23.2.2016 | יום שלישי

דברי פתיחה

עתליה שמלצר והקרנה

18:00 


קבלת פנים וכיבוד

18:45